Prohlášení o shodě

Problematiku „Prohlášení o shodě“ upravuje Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky.

Shoda musí být posouzena pouze u „vybraných výrobků“, stanovených těmito nařízeními vlády. Rohože žádné platné nařízení vlády nezmiňuje, rohože proto nevyžadují posouzení o shodě.

Posouzení o shodě se dále nevyžaduje u výrobků, které již byly legálně uvedeny na trh EU.

Prohlášení o shodě smí vystavit pouze výrobce nebo dovozce do EU. Distibutor (my), však nesmí prodávat výrobky, které zjevně nesplňují požadavky zákona.

Prohlášení distributora (nás) je pro vás připraveno ke stažení (zde).