Jak správně udržovat a čistit rohože?

Pokyny pro pravidelnou údržbu a čištění rohoží

Vchodové rohože

 • při pravidelném čištění si rohože po dlouhou dobu zachovají funkčnost;
 • zachycené nečistoty a písek nebudou vnášeny do objektu;
 • pravidelným čištěním přispíváme k dobrému dojmu ze vstupních prostor, který návštěvník pociťuje při vstupu do budovy;
 • pravidelným čištěním se minimalizuje obrušování vláken a tím se prodlužuje životnost rohože.

Venkovní neabsorbční rohože

 • týdně vysátí nebo zametení pod rohoží;
 • měsíčně doporučujeme omytí podlahovým čističem a opláchnutí čistou vodou.

Vnitřní absorbční rohože

 • každodenní vysátí nebo zametení povrchu rohože;
 • týdně vysátí nebo zametení prachu a písku z pod rohože;
 • čtvrtletní pravidelné extrakční čistění.

Průmyslové rohože

Rohože jsou vyrobeny z různých směsí s ohledem na prostředí, ve kterém mají být použity (mikrobuněčný vinyl, laminovaný povrch na mikrobuněčném vinylu, směs kaučuku, směs kaučuku a nitrilu, směs vinylu). Čištění a údržba musí být prováděna s ohledem na použitý materiál.

 • každodenně - zametení nebo vysátí vysavačem povrchu rohoží a náběhových hran;
 • týdně - omytí vlhkým mopem s vlažnou vodou a podlahovým čističem;
 • u rohoží typu RS - týdně - omytí mopem s teplou vodou a slabým odmašťovcím připravkem;
 • měsíčně vysát prach a špínu ze spár mezi rohožemi a náběhovými hranami;
 • čtvrtletně – přejet rohože lehkým kartáčovým podlahovým strojem.

Upozornění:

 • na rohože je zakázáno vjíždět těžkými vozíky nebo těžkými vozíky s naloženými hotovými díly, paletovými vozíky nebo vysokozdvižnými vozíky;
 • rohože nejsou odolné pádu těžkých ostrých předmětů;
 • na rohožích je nutno používat vhodnou pracovní obuv - na rohoži pro všeobecné použití obuv se standardní (měkkou) podrážkou, na rohoži odolné olejům (typu RS) obuv s odolnou (tvrdou) podrážkou.

V případě, že dojde k poškození rohože z výše uvedených důvodů, rohož nelze reklamovat. Dodavatel rohoží doporučuje 1x za půl roku pravidelnou kontrolu rohoží, kterou sám po dohodě provádí.